РІВНЕНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Рівненського державного гуманітарного університету

Сторінка викладача Варнави Р.А.


VarnavaВарнава Руслана Анастасіївна народилася 18 січня 1978 року в смт. Млинів Рівненської області. Закінчила Рівненське музичне училище за спеціальностями «теорія музики» та «фортепіано»; Львівську державну музичну академію ім. М. В. Лисенка як музикознавець. З 2001 року працюю у Рівненському музичному училищі на посаді викладача музично-теоретичних дисциплін. Читаю лекції зі світової музичної літератури на курсах Рівненського центру підвищення кваліфікації Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Веду активну науково-дослідницьку діяльність. Опублікувала шість одноосібних статей (п'ять із них у фахових виданнях, затверджених ДАК МОН України, та одна стаття у зарубіжному фаховому виданні). Брала участь у шести наукових конференціях (Київ, Львів, Рівне). У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічний портрет композитора як джерело пізнання образу автора (на прикладі Б. Лятошинського та В. Барвінського)».
 

 

Опубліковані статті:

1. Психологічний портрет Бориса Лятошинського в світлі різноманітних концепцій особистості митця / Руслана Варнава // Молоде музикознавство: Збірка статей. – Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. – Львів, 2005. – Вип. 10. – С. 23-36.

2. Епістолярна спадщина В.Барвінського у світлі психолого-вікових аспектів особистості / Руслана Варнава // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Т. 1. – Рівне, 2010. – Вип. 16. – С. 63-69.

3. Борис Лятошинський – Василь Барвінський: порівняльно-типологічний аналіз творчості в контексті психологічних характеристик митців / Руслана Варнава // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2012. – №1 – С. 117-122.

4. Етнопсихологічний вектор особистісних рис Василя Барвінського та Бориса Лятошинського / Руслана Варнава // Музикознавчі студії: Збірник наукових праць. Інститут мистецтв Волинського національного університету ім. Л. Українки та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 321-331.

5. Універсалізм творчої діяльності Василя Барвінського як відображення певної риси українського менталітету / Руслана Варнава // Наукові записки Тернопільського національного педагогічгого університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. –– Тернопіль, 2013. – №2 – С. 101-107.

6. Motywy polskie w twórczości Borysa Latoszynskiego / Warnawa Ruslana // Muzyka i kultura w perspektywie pedagogicznej Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS / pod red. Joanny Jemielnik. – Kraków: Aureus, 2016. – S. 165-174.

7. Хору «Воскресіння» – 25! (Відгук на концерт 26 липня 2016 року).